Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Κάτω Σκάλα\{ width=

Κάτω Σκάλα

Κάτω Σκάλα, η (στη Gάτω Σκάλα)
Εδώ έχουμε μίαν εντυπωσιακή σειρά τριών τοπωνυμ., που φανερώνουν τη διαμόρφωση του εδάφους στην εν λόγω περιοχή. Κάτω Σκάλα, Μεσιακή Σκάλα και Πάνω Σκάλα.
Το τοπων., από λατ. scala προερχόμενο, αναφέρεται στη διαμόρφωση του εδάφους και υποδηλώνει χωράφια σε πλαγιά και ανηφορικό δρόμο. Απαντά και σε υποκοριστική μορφή (με αλλαγή του γένους) στα Σκαλάκια, στο Σκαλί, στα Σκαλιά, στα Σκαλέρια, στα Σκαλούνια. Επίσης, ως Σκαλωτή, με το αρχαίο επίθημα –ωτός, -ή, -ό, με περιεκτική σημασία (= ο τόπος που έχει πολλά σκαλιά), αλλά και ως σύνθετο, όπως στη Σκαλοθυρίδα, στ” Αϊ- Νικόλα τη Σκάλα και στη Gακή Σκάλα. Γνωστότατη ανά το πανελλήνιο και η «Κακιά Σκάλα», οι «Σκειρωνίδες Πέτρες» των αρχαίων, πολύ απότομη διάβαση, που σχηματίζεται στη νοτιοανατολική πλευρά των Γερανείων ορέων, στην επαρχία Μεγαρίδας, όπου τα όρη καταλήγουν απότομα στη θάλασσα. Από το πέρασμα αυτό περνά σήμερα αυτοκινητόδρομος και σιδηροδρομική γραμμή.