Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Καθραπάκια\{ width=

Καθραπάκια

Καθραπάκια, τα (στα Καθραπάκια)
Καθραπάκια υποκ. του καθράπα (η) και καθράπες= ημιβραχώδες έδαφος σαν κούσκουρας (ο) και κουσκούρι (το) [= πέτρα από άμμο και χαλίκια μαλακή, σκληρή ή πολύ σκληρή (αμμουδόπετρα, καθράπα)] . Πρόκειται για την περιοχή ανατολικά του αγίου Νικολάου, περιοχή μοναστηριακή, από πορώδη αμμόλιθο, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Περιβολιανοί προκειμένου να κτίζουν τα σπίτια τους, τοίχους και πηγάδια. Ως τα 1922 οι Περβολιανοί έβγαζαν ακόμη πέτρες από τα πετροκοπιά των καθραπακιών. Πρόλκειται, λοιπόν, για εδαφωνύμιο, από το είδος αυτό των πετρωμάτων τής περιοχής.