Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Καμπανιάστρα\{ width=

Καμπανιάστρα

Καμπανιάστρα, η (στη Gαμπανιάστρα)
Έτσι ονομαζόταν το ύψωμα ΒΔ του Αγίου Νικολάου και πάνω από τη «Χωράφα του Σκουλούδη», όπου ήταν τοποθετημένη η καμπάνα της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, που χρησίμευε ταυτόχρονα και ως καμπάνα του σχολείου, σε μιαν εποχή που σπάνιζαν τα ρολόγια. Και το παρόν τοπωνύμιο λειτουργεί όπως ακριβώς και το γειτονικό του, «Καμινιάστρα», η (δηλαδή: Καμπανιάστρα<καμπανιάζω+ κατάλ. -στρα) και σημαίνει, ακριβώς, τον τόπο όπου βρίσκεται και κτυπά η καμπάνα.