Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Καμινιάστρα\{ width=

Καμινιάστρα

Καμινιάστρα, η (στη Gαμινιάστρα)
Έτσι ονομαζόταν ο χώρος δίπλα στα Καθραπάκια, τον οποίο το σχολείο νοίκιαζε σε ασβεστοποιούς για την παραγωγή ασβέστη. Το τοπων. Καμινιάστρα προήλθε από ρήμα καμινιάζω + κατάλ. -στρα και σημαίνει τον τόπο όπου γίνεται η ενέργεια που δηλώνει το ρήμα, δηλαδή ανάβουν το καμίνι. Η έκταση αυτή αργότερα (1973) παραχωρήθηκε στην εκκλησία και σήμερα έχει εκεί ανεγερθεί ο νέος περικαλλής ενοριακός ναός των αγίων Αναργύρων και του αγίου Αλεξάνδρου.