Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Καμίνια\{ width=

Καμίνια

Καμίνια, τα (στα Καμίνια)
Βρίσκεται στο ίδιο ύψος και δυτικά της περιοχής Φόρος. Προσηγορικό καμίνι (το), από μεσαιων. καμίνιον (το), υποκορ. του αρχ. κάμινος (η). Σύνηθες τοπων. από την ύπαρξη στην περιοχή ενός ή περισσότερων του ενός καμινιών προς παραγωγή, συνήθως, ασβέστη (πβ., σε πολλά μέρη τής Ελλάδος και στον Πειραιά, τοπων. στα Καμίνια)