Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Καμαράκι\{ width=

Καμαράκι

Καμαράκι, το (στο Καμαράκι)
Μέχρι το έτος 1957 το παλιό αυτό «Καμαράκι» αποτελούσε την παράκαμψη της μεγάλης γέφυρας του Ατσιπόπουλου από το σημείο όπου ανατινάχθηκε μέχρι την παλιά εθνική οδό. Πρόκειται για προσωρινη λύση επικοινωνίας κατά τα έτη 1944- 57.