Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Καλλουργιές\{ width=

Καλλουργιές

Καλλουργιές, οι (στσι Καλλουργιές)
Πρόκειται για χωράφια που τα όργωναν χωρίς σπορά, με διπλό όργωμα (καλλουργιές< καλλιέργεια) κι έτσι γινόντουσαν πιο γόνιμα. «Κάνω καλλουργιά» το χωράφι= το αροτριώ. Το «καλλούργισμα» γινόταν με άροτρο και μετά με σβάρνα, για να γίνει το χώμα πιο ψιλό, χωρίς βώλους. Εδώ η ονομασία, ίσως, και γιατί η περιοχή έχει όμορφα χωράφια και περβολάκια («καλές καλλιέργειες». «Καλλουργώ»= καλλιεργώ).