Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Γλίστρα\{ width=

Γλίστρα

Γλίστρα, η (στη Γλίστρα)
Πέραν από τις «Γλίστρες»«Πλύστρες») στους «Ελληνιστικούς Νεώσοικους», παρά τον Άγιο Σπυρίδωνα, δυτικά της Φορτέτσας, «Γλίστρα» υπήρχε και στον Κουμπέ, που υπήρξε αρχαίο λατομείο. Εδώ γινόταν εξαγωγή πελεκιών (καντονάδων και γωνιόλιθων) και, πιθανώς, μυλόλιθων. Είναι ένα ημιβυθισμένο στη θάλασσα λατομείο, πιθανόν της αρχαίας Ρίθυμνας. Η βύθιση έγινε επί Ρωμαιοκρατίας, στον σεισμό, πιθανόν, του 365 μ.Χ.
Ετυμολογία βλ. στο λήμμα «Ελληνιστικοί Νεώσοικοι«.