Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Γιατίμι\{ width=

Γιατίμι

Γιατίμι, στο
Τοπωνύμιο, προφανώς, σοβαρά αλλοιωμένο, αγνώστου ετύμου, τουρκικής, μάλλον, προέλευσης [παραθέτουμε τις πλησιέστερες σχετικές τουρκικές ονομασίες: Yassi (τουρκ.)= επίπεδος, πλατύς, ευρύς (πιθανή περίπτωση εδαφωνυμίου). Yardimli (yardim= βοήθεια)= που προσφέρει βοήθεια. Ή, το πιθανότερο, από τουρκ. yetim= ορφανός].