Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Γέρο- Μεμέτη\{ width=

Γέρο- Μεμέτη

Γέρο- Μεμέτης, ο (στου Γέρο- Μεμέτη)
Από τον (Μεχμέτ>Μεμέτ>Μεμέτη) Τούρκο ιδιοκτήτη της περιοχής. Πβ.και στις Μέλαμπες τοπωνύμιο στου Μεμέτ- Αλή τη Μάντρα, στου Γιαννιού στο Μεμετιανό Λάκκο και στο Σπήλι στση Μεμέταινας (ανδρωνυμικό).