Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Φρούδι\{ width=

Φρούδι

Φρούδι, το (στο Φρούδι)
Ονομασία συνήθης σε υψώματα, που, από μακριά, δίνουν την εντύπωση ότι σχηματίζουν ένα φρύδι (διαλ. φρούδι, κατόπιν τροπής του [υ] σε [ου]) (πβ. τον Γιούχτα στο Ηράκλειο). Πρόκειται, άρα, για τοπωνύμιο που αναφέρεται στη διαμόρφωση του εδάφους (εδαφωνύμιο). Στις Λουσακιές Κισάμου το τοπων. απαντά στον πληθυντ. αριθμό ως «Φρούδια».