Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Φουλάκη\{ width=

Φουλάκη

Φουλάκη, η (στη Φουλάκη)
Εικονίζεται στη θέση αυτήν σε χάρτη τού Ρεθύμνου τού έτους 1925, υπό Λοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Παπαθανασίου. Φυσικά, το τοπωνύμιο, στο μέρος αυτό όπου βρίσκεται, δεν πρέπει να έχει σχέση με το υποκορ. τού γνωστού αρωματικού λουλουδιού, φούλι, το (φουλάκι). Πιθανότερο θεωρώ να πρόκειται για παραφθορά του προσηγορικού φλακή, η [= η φυλακή, το δεσμωτήριο (και κατόπιν παραφθοράς- με την προσθήκη της συλλαβής [ου] και αναβίβασης, του τόνου > φουλάκη)], συνώνυμο του βίγλα των ρωμαιοβυζαντινών χρόνων και βάρδια της φραγκοκρατίας. Οπότε, θεωρώ ότι η σειρά εξέλιξης του τοπωνυμίου έχει: στη Φουλάκη < στη Φλακή < στη Φυλακή= φυλακή, σκοπιά. Παρόμοια και ο Paul Faure ετυμολογεί τον κρητικό τύπο Φλακή (= Φυλακή, το γνωστό χωριό τού Αποκορώνου Χανίων) και φλακιάζω (= φυλακίζω). Πβ. και αρχ. Φυλάκη (η) (sic) και ιδίως Φυλακή, περιοχή στη Θηβαϊδα .
Στην περίπτωση αυτήν, το τοπων. τον λόγο του θα έχει, ασφαλώς, στην ύπαρξη, σε παλιούς χρόνους, στην περιοχή ενός τέτοιου κτίσματος ή, μάλλον, σκοπιάς.