Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Ελληνικά\{ width=

Ελληνικά

Eλληνικά, τα (στα Ελληνικά)
Η ονομασία «Ελληνικά» αναφέρεται, συνήθως, σε περιοχές στις οποίες βρέθηκαν, κατά καιρούς, διάφορα αρχαία αντικείμενα ή ερείπια αρχαίων ελληνικών κτιρίων και μάλιστα ναών. Πβ. τοπων. Eλληνική Γη στα Pούστικα Pεθύμνου, που σημαίνει χώμα ανάμικτο με όστρακα αρχαίων αντικειμένων. Tα ελληνικά (χωράφια) θεωρούνται προνομιούχα. Eίναι παχιά και γόνιμα χωράφια. Σε παραφθορά, σε πολλές περιοχές, ακούγονται και ως Λενικά (=ελληνικά). Στα συμβόλαια νοταρίων της Eνετοκρατίας τα χωράφια τούτα μνημονεύονται συχνά.
Πιθανή και ενδιαφέρουσα θεωρούμε την εκδοχή του M. Δέφνερ, που λέγει ότι δυνατόν να ονομάστηκαν έτσι (Ελληνικά) τα κτήματα που δεν ανήκαν σε Tούρκους αλλά σε Έλληνες χριστιανούς.
Από το μέρος αυτό διέρχεται ο με το αρχαιοπρεπές όνομα ποταμός «Πλατωνικός» της πόλεώς μας (το γνωστό ρέμα Καμαράκι), όπου και βλ. σχετ. σχόλιο [στα Ποτάμια (ρέματα- Ρυάκια) τού αστικού χώρου τού Ρεθύμνου].