Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Εκκλησία της Ρολόαινας\{ width=

Εκκλησία της Ρολόαινας

Εκκλησία της Ρολόαινας, η (στην Εκκλησία της Ρολόαινας)
Πρόκειται, προφανώς, για την περιοχή της εξοχικής κατοικίας του γιατρού Σταματίου Ρολόγη (βλ. και λήμμα Έπαυλη του Ρολόγη), ο οποίος έκτισε και την παρακείμενη στην κατοικία του εκκλησία της Παναγίας, στη μνήμη της αποθανούσης κόρης του, Μαρίας, σύμφωνα και με την κτιτορική επιγραφή τής, έκτοτε, αποκαλουμένης και Εκκλησίας της Ρολόαινας. Η εν λόγω κτιτορική επιγραφή, που συνεχίζει να παραμένει στον σημερινό νεότερο και περικαλλέστατο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου (που έχει κτιστεί στον ίδιο χώρο αυτού του παλαιού) έχει ως εξής:

«Ο ΙΕΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΩΚΟΔΟΜΗΘΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ
ΛΑΤΡΕΥΤΗΣ ΜΑΣ ΕΝΔΕΚΑΕΤΟΥΣ
ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑ
ΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΤΗ 14 Α
ΠΡΙΛΙΟΥ 1928
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 15 ΕΤΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1934
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΡΟΛΟΓΗ»