Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Χιόστακ\{ width=

Χιόστακ

Χιόστακ [πλατεία]
Ονομαζόταν η πλατεία στην προκυμαία, μπροστά από το Λύκειο των Ελληνίδων, αλλά και όλος ο παραλιακός δρόμος (σημερινή Ε. Βενιζέλου) μέχρι, τουλάχιστον, το έτος 1946 (όπως φαίνεται από χάρτη του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, με ημερομηνία 10 Ιουλίου 1946), γιατί με εντολή του Θεοδώρου ντε Χιόστακ, Διοικητή των Ρωσικών Δυνάμεων στο Ρέθυμνο, αποφασίστηκε η κατασκευή με επιχωμάτωση αυτού του πρώτου τμήματος της προκυμαίας, προς διεύρυνση του χώρου φορτοεκφόρτωσης του εκεί υπάρχοντος λιμένος (Ημερήσια διάταξη, αρ. 26, της 17 Νοεμβρίου 1898, παραγρ. 6).
Στην πλατεία αυτήν ανευρίσκουμε σήμερα την «αποβάθρα» (βλ. λήμμα).