Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Χαρκιδιά\{ width=

Χαρκιδιά

Χαρκιδιά, τα (στα Χαρκιδιά) [συνοικία]
Στην ευρύτερη περιοχή της συνοικίας «Μεγάλη Πόρτα», σε συμβόλαιο των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας σημειώνεται και στενότερη περιοχή με το παραπάνω όνομα «Χαρκιδιά», που, προφανώς, θα αφορούσε στα μέχρι πρόσφατα ονομαζόμενα «Πεταλάδικα», όπου υπήρχαν, επίσης, άφθονα και του είδους αυτού καταστήματα (χαρκιάδικα), πλάι- πλάι στα πεταλάδικα. Στο εν λόγω συμβόλαιο σημειώνεται κατά λέξη: «οικία εντός της πόλεως Ρεθύμνης, εις συνοικίαν «Μεγάλη Πόρτα, στα Χαρκιδιά».