Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Χαράκια του Γκιουλούμπαση\{ width=

Χαράκια του Γκιουλούμπαση

Χαράκια του Γκιουλούμπαση, τα (στα Χαράκια του Gιουλούbαση) [τοποθεσία]
Στην παραθαλάσσια αυτήν περιοχή, στη δεκαετία του ’30, από ένα βραχάκι μέσα στη θάλασσα, το «Μυτερό», τα παιδιά ασκούνταν και χαίρονταν τις βουτιές τους. Ο Γ. Δαλέντζας (Χρονικά του Ρεθέμνου, 1958, 125) αναφέρει εικοσάδα όλη ονομάτων, τα οποία η φαντασία των παιδιών, παρανομιάζοντας, συνήθως, προσήψε στους καίριους μεγάλους βράχους της ακτής του Γκιουλούμπαση, όπως: Χαράκα, Χαμάμα, Σκίστρα, Μπαλί, Χοιρόλακκος, Χαμαμάκι, Γκόλφω, Μεγάλη Σέλλα, Χαράκα, Κακοπέρατος, του Χατζή ο Κάβος, Μανουσάκι, Κασέλα, του Δαφνομήλη η Λίμνη, Μυτερό.