Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Χαράκια τ’ Άι- Σπυρίδωνα\{ width=

Χαράκια τ’ Άι- Σπυρίδωνα

Χαράκια τ’ Άι- Σπυρίδωνα, τα (στα Χαράκια τ’ Άι- Σπυρίδωνα) [τοποθεσία]
Έτσι ονομαζόταν ή βραχώδης περιοχή κάτω από τον Άγιο Σπυρίδωνα (Φορτέτσας) μέχρι την οδό Μελισσινού.