Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Χαλεβιανή Χαλέπα\{ width=

Χαλεβιανή Χαλέπα

Χαλεβιανή Χαλέπα, η (στη Χαλεβιανή Χαλέπα)
Έτσι ονομάζεται η περιοχή ανατολικά του ναού του αγίου Γεωργίου μέχρι το ρέμα Κουτσουλίδη. «Χαλέπα», ονομάζεται κάθε περιοχή με άγονο και βραχώδες ασβεστολιθικό έδαφος και με μόνη, ίσως, βλάστηση ορισμένους θάμνους, όπως θυμάρια, αστιβίδες, ασπαλάθους και φασκομηλιές.
Κατά τον Αλκ. Μαυράκη το όνομά της η εν λόγω χαλέπα το οφείλει, ίσως, επειδή «βλέπει» προς τη μεριά της μονής του Χαλεβή ή, ίσως, γιατί από το πηγάδι, στη ΝΑ γωνία της χαλέπας, υδρεύονταν οι καλόγεροι τής Μονής του Χαλεβή (> χαλεβιανή). «Χαλεβής» μάλλον από Μαλεβής (= ο δενδρώδης).