Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Χαλέπια\{ width=

Χαλέπια

Χαλέπια, τα (στα Χαλέπια)
Χαλέπα (= πετρώδης και άγονη περιοχή). Εδώ, με την αλλαγή του γένους (στον πληθ. αριθμό) σε ουδέτερο (Χαλέπι, το), το τοπωνύμιο προσλαμβάνει υποκορ. σημασία. Περισσότερα στοιχεία βλ. στο τοπων. Χαλέπα (η) της ίδιας χρονολογικής περιόδου, ενώ στον τέως Δήμο Ρεθύμνου το τοπων. απαντά και ως Κάτω Χαλέπα και Χαλεβιανή Χαλέπα)
Το  τοπων. με την ίδια ακριβώς μορφή απαντά και στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου.