Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μπαμπά τα Κεντράδια\{ width=

Μπαμπά τα Κεντράδια

Μπαμπά τα Κεντράδια, του (στου bαbά τα Κεdράδια)
Για το όνομα του ιδιοκτήτη (Μπαμπά), πβ. τα λήμματα: «Μπαμπά τα Ντουκιανάκια» (Καλλιθέα) και «Χασάν Μπαμπάς» (σημερινό Μουσικό Γυμνάσιο), στα Χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ως προς το β΄ συνθετ. κεντράδι, το (πληθ. κεντράδια, τα), είναι το ελαιόδεντρο που εμβολιάστηκε πρόσφατα, το νεαρό ελαιόδεντρο. Υποκ. του αρχ. κέντρ-ον= οξύ άκρο, Πβ. και ρ. «κεντρίζω» (για δέντρα)= εμβολιάζω.