Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Αβάτζου\{ width=

Αβάτζου

Αβάτζου, του (στ” Αβάτζου)
Προφανώς προκειται για γενική κτητική (στου Αβάτζου), η οποία δηλώνει κτήτορα στην περιοχή, με το οικογ. Αβάτζος (αβάτζος= περίσσιος), που υπάρχει και σήμερα. Στις ακτές τού Ατσιπόπουλου υπάρχει και η «Σπηλιά του Αβάτζου» .
Είναι γνωστός ο ταγματάρχης Χωροφυλακής Μάρκος Αβάτζος, από το γειτονικό Ατσιπόπουλο (1876). Έλαβε μέρος στις τελευταίες κρητικές επαναστάσεις (1895, 1897), στο κίνημα του Θερίσου (1905) και στην εκκαθάριση της Θεσσαλονίκης από τους Βουλγάρους (1913) .