Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Ατσιπουλιανός ποταμός (Ματζουράλια)\{ width=

Ατσιπουλιανός ποταμός (Ματζουράλια)

Ατσιπουλιανός ποταμός (Ματζουράλια)
Το δεύτερο όνομα του Ατσιπουλιανού ποταμού (ρέμα Ματζουράλια), θα πρέπει, το βεβαιότερο, να το ετυμολογήσουμε από το μα(ν)τζουράνα (> μα(ντ)τζουράνια> μα(ντ)τζουράλια), το γνωστό αγγειόσπερμο, δικότυλο, πολυετές φυτό (ορίγανον η μαντζουράνα, λατ. οriganum majorana), ιθαγενές των χωρών της Μεσογείου, που ανήκει στην τάξη λαμιώδη και στην οικογένεια χειλανθή.