Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Ατσιπουλιανή Καμάρα\{ width=

Ατσιπουλιανή Καμάρα

Ατσιπουλιανή Καμάρα, η (στην Ατσιπουλιανή Καμάρα)
Η Ατσιπουλιανή Καμάρα, παλιά γέφυρα στο ομώνυμο ρέμα, μνημονεύεται ως έργο θαυμαστό από όλους τους περιηγητές που επισκέφθηκαν το Ρέθυμνο. Πρόκειται για καταπληκτική, ρωμαϊκού τύπου, γέφυρα, με διπλή σειρά τόξων, έργο σοβαρής μελέτης από ειδικούς μελετητές- κατασκευαστές, πιθανόν βενετσιάνους. Η γέφυρα καταστράφηκε ολοσχερώς στις 13 Σεπτεμβρίου 1944, κατά την αποχώρηση των Γερμανών, που την εμπυρευμάτισαν και την ανατίναξαν, αφού διήλθε επ’ αυτής και το τελευταίο όχημα του συμπτυσσόμενου γερμανικού στρατού. Πάντως, πρίν από την τελική αυτήν καταστροφή της γέφυρας, υπήρξε και άλλη καταστροφή αυτής από Κρήτες επαναστάτες το 1878, προκειμένου να μην επιτρέψουν στους Οθωμανούς τη διάβαση του χειμάρου.