Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Άσπες\{ width=

Άσπες

Άσπες οι (στσ” Άσπες)
Πρόκειται για την περιοχή νότια τού Μπιριντζί- Κουλέ (όπου βρίσκεται η οικία Θ. Πελαντάκη).
Άσπα, η (= κρημνώδης περιοχή, όπου πολλά χώματα κατέπεσαν από διάβρωση), πάσπαρος, κοιν. τσιλάρα (η). Το τοπων. απαντά και ως Ασπούρες, στσ’ (χωριό Γλώσσα, Κισάμου) και Ασπάκια, στ” (Παλιά Ρούματα, Κισάμου). Με την ίδια μορφή (Άσπες) το τοπων. απαντά και στον Άγιο Ιωάννη τον Καμένο, στις Καρήνες, στον Κισσό και στις Μέλαμπες της επαρχίας Αγίου Βασιλείου.