Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Αραπλή Μεζάρι\{ width=

Αραπλή Μεζάρι

Αραπλή Μεζάρι, του (στ’ Αραπλή το Μεζάρι)
Αραπλί, το (τουρκ. Araplι= Αραποχώρι), εθν. όνομα Arap= νομάδας άραβας, βεδουίνος + επίθ. –lι. Μεζάρι= τάφος. Άρα, πρόκειται για νεκροταφείο αράβων ή, το πιθανότερο, για τον τάφο κάποιου άραβα (Αραπλή).
Εδώ, στα ΝΑ του Ρεθύμνου, υπάρχει και το σπήλαιο «Αραπλή Μεζάρι» (χωρίς Αρ. Σπηλαιολογικού Μητρώου Ελλάδας).