Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Αγγλικό Τηλεγραφείο\{ width=

Αγγλικό Τηλεγραφείο

Αγγλικό Τηλεγραφείο, το (στο Αγγλικό Τηλεγραφείο)
Στην περιοχή του Κουμπέ υπήρχε, επίσης, στα νεότερα χρόνια, το αγγλικό Τηλεγραφείο της εταιρείας «Eastern Telegraph Company»– που συνέδεε τηλεγραφικά τις πόλεις της Κρήτης- ξύλινο, αρχικά, παράπηγμα (στους βράχους διακρίνονται ακόμα τα σημάδια στήριξης του παραπήγματος), που κατασκευάστηκε και λειτούργησε στις 31 Ιουλίου 1889, στην έναρξη της αποτυχημένης επανάστασης του 1889, που είχε αίτημα την Ένωση με την Ελλάδα.
Τα κεντρικά του γραφεία είχε στη σημερινή οικία Δρανδάκη, επί τής οδού Αρκαδίου, που τότε ανήκε στον Μωάμεθ Ιζέτ πασά, ο οποίος και την πούλησε στον Νικόλαο Δρανδάκη, Ρεθύμνιο, εγκατεστημένο στο Κάστρο τής Αιγύπτου, όπου ο Ιζέτ ήταν Νομάρχης.