Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Αμπουχούρη\{ width=

Αμπουχούρη

Αμπουχούρης, ο (στ’ Αbουχούρη) [συνοικία]
Έτσι ονομαζόταν η περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Ρεθύμνου, και, παλιότερα, μέχρι και τη δεκαετία του ’60, τα Παγοποιεία, συμπεριλαμβανομένων και των γύρω από αυτή χώρων (βλ. την ίδια συνοικία και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας).