Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Αμπέλα\{ width=

Αμπέλα

Αμπέλα, η (στην Αbέλα)
Εικονίζεται στη θέση αυτήν σε χάρτη του Ρεθύμνου του έτους 1925, υπό Λοχαγού Πεζικού Κωνσταντίνου Παπαθανασίου.
Με τη μεγέθυνση, εδώ, δηλώνεται περιοχή με ιδιαίτερα μεγάλο αμπέλι. Στον Κισσό Αγίου Βασιλείου έχουμε το ίδιο τοπωνύμιο στον πληθυντικό αριθμό, με αναβιβασμό του τόνου (στσ’ Αμπέλες– στσ’ Άbελες), προς επίταση της μεγέθυνσης.