Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Άμμος Πόρτα\{ width=

Άμμος Πόρτα

Άμμος η Πόρτα ή Κουμ Καπί ή Άγνωστος Στρατιώτης (συνοικία)
Έτσι ακουγόταν η σημερινή πλατεία, στη συγκεκριμένη «πόρτα» του Βενετσιάνικου τείχους, μέχρι και το έτος 1930, που ονομάστηκε Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, λόγω, ακριβώς, του ομώνυμου Ηρώου, που στήθηκε σε αυτήν στις 9/11/1930, με την ευκαιρία του εορτασμού της τακτικής επετείου της Αρκαδικής Εθελοθυσίας και της Εκατονταετηρίδας της Ελληνικής ανεξαρτησίας (1830-1930). Πρόκειται για τη συνοικία Kum Kapi (= Άμμος Πόρτα) της Τουρκοκρατίας (βλ. και ομώνυμο λήμμα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας).
Για την κατασκευή τού Ηρώου συστάθηκε ερανική επιτροπή με πρόεδρο τον Μάνο Τσάκωνα. Γλύπτης ο Δ. Ν. Περάκης. Πιο πριν από το έτος αυτό, είχε διατυπωθεί πρόταση από την εφημερίδα τοy Ρεθύμνου «Κρητική Επιθεώρησις» – που, τον καιρό εκείνο,  διατηρούσε τα Γραφεία της στην εν λόγω πλατεία- να ονομαζόταν πλατεία «Αρκαδίου», ενώ διατυπώθηκε και η άποψη το ηρώο τού «Αγνώστου Στρατιώτη» να στηνόταν στον χώρο μπροστά από το Γυμνασιακό Παρθεναγωγείο, δηλαδή στη σημερινή πλατεία «Τεσσάρων Μαρτύρων», όπου σήμερα έχει στηθεί ο ανδριάντας τού Κωνσταντίνου Γιαμπουδάκη.