Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Ακροβατερή\{ width=

Ακροβατερή

Ακροβατερή, η (στην Ακροβατερή) [συνοικία]
Πρόκειται- όπως δηλώνεται και από το όνομά της- για χαλέπα πάνω στο άκρο απότομου υψώματος [<αρχ. άκρος + -βάτης (από ρ. βαίνω) + επίθ. –ερός, -ερή, -ερό, που δηλώνει, ακριβώς, αυτόν που έχει την ιδιότητα που δηλώνεται από το ουσ. στο οποίο προστίθεται όχι απολύτως αλλά κατά προσέγγιση (πβ. καματερός, σκαφτερός κ.λπ)].
Εδώ, μέχρι περίπου το 1985, ήταν ο τόπος εναπόθεσης των αποβλήτων της πόλης του Ρεθύμνου. Στην περιοχή σήμερα υπάρχει μικρός οικισμός.
Σε έρευνά μας στο Υποθηκοφυλακείο Ρεθύμνου, των χρόνων της Κρητικής Πολιτείας, εντοπίσαμε και τα εξής μικροτοπωνύμια στην εν λόγω περιοχή:
Βρουλέ (φυτών. από το φυτό βρουλέ και βρουλιά, η)
Χαλέπα (=έκταση γης πετρώδης και άγονη).