Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Άγιος Διονύσιος\{ width=

Άγιος Διονύσιος

Άγιος Διονύσιος, ο (στον Άγιο Διονύσιο)
Ο ναός, είναι αφιερωμένος στον άγιο Διονύσιο Ζακύνθου, βρίσκεται στην περιοχή «Κόρακα Καμάρα» και στην προσοψή του φέρει την εξής μαρμάρινη, αχρονολόγητη, κτιτορική επιγραφή:

Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ
Ι. ΝΑΟΣ ΩΚΟΔΟΜΗΘΗ
ΧΟΡΗΓΕΙΑ (sic) ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ
ΚΤΗΤΟΡΩΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
ΝΗΣΙΑΝΑΚΗ

Στο τέμπλο του ι. ναού, που οικοδομήθηκε το έτος 1950, υπάρχουν τρεις εικόνες ιστορημένες από τον χρωστήρα του μεγάλου βυζαντινού αγιογράφου Φώτη Κόντογλου.