Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Βαλιντέ Τζαμί\{ width=

Βαλιντέ Τζαμί

Βαλιντέ Τζαμί (συνοικία)
Και έτσι ονομαζόταν η περιοχή, ειδικότερα, περί το τζαμί της Βαλιδέ Σουλτάνας (τουρκ. Valide Camii)- της μητέρας, δηλαδή, του Σουλτάνου Ιμπραχίμ Χαν, που στις μέρες του κατακτήθηκε το Ρέθυμνο- στην ευρύτερη περιοχή τής Μεγάλης Πόρτας [τουρκ. Οrta Κapı (= Κεντρική Πόρτα)] (βλ. και λήμμα: Ορτά- Καπή της Τουρκοκρατίας).