Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Τρυπητή\{ width=

Τρυπητή

Τρυπητή, η (στη dρυπητή)
Το όνομα οφείλεται στο διαμπερές σπήλαιο (με αρ. Σπηλαιολογ. Μητρώου Ελλάδας 1300 και διαστ. 23Χ24Χ28), που χαρακτηρίζει, ειδικότερα, στο σημείο αυτό, το εν λόγω ύψωμα-εξώστη, στα νότια του Ρεθύμνου. Το σπήλαιο υπήρξε κέντρο εφοδιασμού στη Μάχη της Κρήτης.