Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Ρυάκι Λιβαδάκι\{ width=

Ρυάκι Λιβαδάκι

Πέρα Περιβόλια

Ρυάκι Λιβαδάκι
Βρίσκεται επί της σημερινής οδού Μ. Μπριλάκη, λίγο μετά το σπίτι του Περβολιανού αρκαδικού ήρωα Μανόλη Παχλά.
Η εν λόγω ονομασία, «Λιβαδάκι», δεν εναρμονίζεται, προφανώς, με ένα ρυάκι. Όμως, βέπε επ’ αυτού το σχόλιό μας στο ομώνυμο, προς το ρυάκι, τοπωνύμιο «Λιβαδάκι» των Περιβολίων.