Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
ρέμα Κουμπέ\{ width=

ρέμα Κουμπέ

Ρέμα Κουμπέ (ή Φούρνος)
Βρίσκεται δυτικά της παλιάς τρούμπας και παράλληλα προς τη σημερινή οδό Νέστορος Βασσάλου, που οδηγεί στην Ι. Μονή (δημιούργημά του), του Σωτήρος Χριστού, Κουμπέ. Για την εν λόγω ονομασία του ρέματος, βλ. λήμμα Κουμπές στα Νεότερα Χρόνια.