Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
ρέμα Καμαράκι\{ width=

ρέμα Καμαράκι

Ε ν τ ό ς τ η ς π ό λ η ς:

Ρ έ μ α  Κ α μ α ρ ά κ ι
Σήμερα καλύπτεται από την οδό Βάρδα Καλλέργη και την προέκτασή της προς τα νότια, την οδό Δημοκρατίας, που, παλαιότερα, αποτελούσαν την κοίτη τού εν λόγω χειμάρρου, που κατεβαίνει από τον λόφο του Εβλιγιά. Συχνά ο χείμαρρος αυτός, πριν καλυφθεί, στις μεγάλες νεροποντές του χειμώνα, πλημμύριζε και δημιουργούσε μεγάλες καταστροφές στην πόλη. Δυστυχώς, το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε και στις μέρες μας- παρά τις τεχνικές κατασκευές που έχουν γίνει- δύο φορές, το 1986 και το 1991, την 28η Οκτωβρίου 2003 και τον Δεκέμβριο τού 2006, λόγω των μπάζων και των απορριμμάτων που πετάγονται στα σημεία όπου ο χείμαρρος παραμένει ακάλυπτος. Σε παλιότερες εποχές, καταστροφικές πλημμύρες, από τον εν λόγω χείμαρρο, μαρτυρούνται και κατά τα έτη: 1590, 1917, 1920 και 1928.
Ο χείμαρρος «Καμαράκι»- που καλύφθηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και δεν είναι, πλέον, ορατός έλαβε το όνομά του από τη μικρή, προφανώς, γεφυρούλα (καμάρα), που υπήρχε ανέκαθεν- και μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. – στη συμβολή των σημερινών οδών Αρκαδίου και Βάρδα Καλλέργη, και απεικονίζεται, σαφώς, στον πίνακα του ανώνυμου Ρεθεμνιώτη ζωγράφου των αρχών του 17ου αιώνα, σε μιαν εποχή, δηλαδή, που δεν είχε, ακόμα, δημιουργηθεί η βόρεια οικοδομική γραμμή της οδού Αρκαδίου. Η τοπωνυμία δεν απαντά σε κανένα νοτάριο.
Κατά πληροφορία του συνεργάτη μας κ. Θεοδώρου Πελαντάκη,  ο χείμαρρος πρέπει να είχε παλιά και άλλο όνομα, το παντελώς άγνωστο στους σημερινούς Ρεθυμνιώτες, «Πλατωνικός ποταμός». Με το όνομα αυτό αναφέρεται στη Γεωγραφία τού Μελετίου, όπου, κατά λέξη, σημειώνεται: «Ρίθυμνα, κοινώς Ρέθυμο (sic), κειμένη εις τας εκβολάς τού Πλατωνικού ποταμού» [Μελετίου, Γεωγραφία Παλαιά και Νέα, τ. Γ΄, Εν Βενετία 1807, (έκδοση Δευτέρα υπό Ανθίμου Γαζή τού Μηλιώτου), 33]. Το όνομα ο κ. Πελαντάκης το αποδίδει στην ύπαρξη, νότια τής πόλης, περιοχής με το όνομα «Ελληνικά» (βλ. σχετ. τοπωνύμιο, στα Αγροτικά Τοπων. της Αστικής περιοχής του Ρεθύμνου), από την οποία διέρχεται ο ποταμός.
Στα Νεότερα χρόνια εδώ, στο «Καμαράκι», βρίσκονταν τα χοιροσφαγεία τής πόλης και ένα- δυο βυρσοδεψεία, που υποβάθμιζαν σοβαρά την περιοχή, μέχρι που μεταφέρθηκαν στην περιοχή του Κουμπέ, δυτικά της πόλης.
[Βλ. και το ομώνυμο τοπων. «Καμαράκι», τόσο στους Νεότερους Χρόνους (που αφορά στην γύρω περιοχή του εν λόγω ρέματος), όσο και στο κεφάλαιο: «Αγροτικά Τοπωνύμια της σημερινής Αστικής Περιοχής τού Ρεθύμνου», που αφορά σε άλλο «Καμαράκι» του ποταμού Κόρακα].