Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
ποταμός Τσάνας\{ width=

ποταμός Τσάνας

Ποταμός Τσάνας (παρά τη Μεσαμπελίτισσα)
Ο ποταμός καλύπτεται σήμερα από την οδό Κριάρη. Το πιθανότερον είναι ότι πρόκειται για το βενετσ. προσωπωνύμιο Τσάνος< Τζάνος< και Τζανής< βενετσ. Zan(n)i= Ιωάννης (Γιάννος). Σε αυτό το τελευταίο, Zan(n)i (προφ. Τσανί), θεωρώ ότι αναφέρεται το όνομα του εν λόγω ποταμού (Τσάνας) και ότι προέρχεται, άρα, από τη βενετοκρατία. Γι’ αυτό η γραφή του μπορεί να είναι και Τσάννας με δύο [ν]. Πβ. και το μακροτοπωνύμιο Τζαν(ν)ακιανά (τα), Μαργαριτών Μυλοποτάμου [Τζαν(ν)άκ-ης (υποκορ. του Τζάνες) + επίθημα -ιανά], που στην απογραφή του 1925 καταχωρίστηκε ως Τσανακιανά (Τσανάκης ή Ζαννάκης+ επίθημα -ιανά).