Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Παπά Πόρος\{ width=

Παπά Πόρος

Παπά Πόρος, του (στου Παπά το bόρο)
Το τοπωνύμιο συναντήσαμε σε συμβόλαιο των χρόνων της Κρητικής Πολιτείας («εις θέσιν “Παπα Πόρον” περιφερείας του Δήμου της πόλεως Ρεθύμνης»). Προφανώς, από κάποιον παπά που θα ήταν ο κτήτορας (γεν. κτητική) του εν λόγω πόρου (πόρος= φυσικό πέρασμα). Ενδέχεται, πάντως, το τοπων. να έχει τον λόγο του και σε κάποιο επεισόδιο, ατύχημα κ.λπ. που θα συνέβη στον εν λόγω «πόρο» με πρωταγωνιστή κάποιον παπά.