Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Ουρανού το Ρυάκι\{ width=

Ουρανού το Ρυάκι

Μεσοχωριά  (Περιβόλια)

Βαφόρμας ή Μπαφόρμας ποταμός ή Ουρανού το Ρυάκι ή Στέξ (= Συνεταιρισμός  Τεχνιτών Επεξεργασίας Ξύλου)].

Σήμερα καλύπτεται από την οδό Πόντου. Από τον Περβολιανό δάσκαλο Εμμ. Βιβυλάκη ως ποταμός Μπαφόρμας σημειώνεται το ρέμα Συνατσάκη, στο Δυτικό άκρο της πόλης του Ρεθύμνου, απ’ όπου αρχίζει η συνοικία της Καλλιθέας. Όμως, από τον Εμμ. Λαμπρινάκη, ο εν λόγω ποταμός Μπαφόρμας (ως Βαφόρμας), τοποθετείται παρά τη θέση Μπιριντζί Κουλές των Περιβολίων. Ο Λαμπρινάκης σημειώνει επακριβώς στη Γεωγραφία του: «Παρ’ αυτήν (την συνοικία Φουρφουριανού (sic)) κείται η θέσις Μπιριντζί- Κουλές (πρώτος πύργος), υπεράνω του ποταμού Βαφόρμα, ήτις υπερασπιζομένη υπό πύργου έγινε το θέατρον πολλών μαχών τω 1821». Οπότε, ο Λαμπρινάκης- την άποψη του οποίου και ασπαζόμαστε και διορθώνουμε όλες τις άλλες απόψεις- στη Γεωγραφία του ταυτίζει σαφώς τον «ποταμό» Μπαφόρμα με το ρυάκι που εμείς σημειώνουμε και με το όνομα «Ουρανού το Ρυάκι», από σύγχρονο οικογ. Ουρανός, πάροικου στο εν λόγω ρυάκι.