Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Λιβαδάκι\{ width=

Λιβαδάκι

Λιβαδάκι, το (στο Λιβαδάκι)
Η ονομασία Λιβαδάκι αφορά στη σημερινή οδό Μάρκου Μπριλάκη. Όπως εξηγεί ο κ. Αλκ. Μαυράκης, στην εκβολή του ομώνυμου ρυακιού, προς τη θάλασσα, επειδή το μέρος ήταν, στο σημείο αυτό, χαμηλό και πεδινό, συνήθως τον χειμώνα πλημμύριζε και η περιοχή, σχεδόν πάντα, παρουσίαζε ένα πράσινο χρώμα από τα χορτάρια που φύτρωναν εκεί. Από εκεί και η ονομασία.