Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Κόρακα ο Ποταμός\{ width=

Κόρακα ο Ποταμός

Κόρακα ο Ποταμός, του (στου Κόρακα το bοταμό)
Σήμερα καλύπτεται από την ομώνυμη νεοδιαμορφωμένη πλατεία Κόρακα και την οδό Ελευθερίας. Μέχρι πρόσφατα (δεκαετία 1970-80), του ποταμού αυτού διατηρούνταν η καμάρα, γνωστή ως «Κόρακα Καμάρα», στην περιοχή όπου σήμερα έχει διαμορφωθεί η μεγάλη πλατεία με το όμορφο πάρκο και το υποκατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, που συνεχίζει να φέρνει το εν λόγω όνομα (Κόρακα Καμάρα).
Του Κόρακα τον ποταμό- άλλως Μπαφόρμας ή Αηδονιών ποταμός- ο Εμμ. Λαμπρινάκης τον ονομάζει «Βαφόρμα» και τον τοποθετεί- προφανώς κατά προσέγγιση θέσης και όχι από λάθος- παρά τον Μπιριντζί Κουλέ, 3-4 εκατοντάδες μέτρα ανατολικότερα, στα Περιβόλια.
Η ονομασία των Αηδονιών οφείλεται, ασφαλώς, στα πολλά αηδόνια που ο ποταμός θα φιλοξενούσε στις κατάφυτες, ειδικά σε παλιότερες εποχές, όχθες του. Συχνή ονομασία σε περιοχές κατάφυτες και κατάρρυτες ποταμών, φαραγγιών αλλά και οικισμών, που ακούγεται και ως Αηδονιά (η), Αηδόνια (τα), Αηδόνιον (το).