Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Καμάρες\{ width=

Καμάρες

Καμάρες, οι (στις Καμάρες) [συνοικία]
Η συνοικία αυτή βρισκόταν γύρω από τη σημερινή οδό Βιβυλάκη. Αδυνατούμε, πάντως, να εντοπίσουμε σε ποιες καμάρες, της εν λόγω περιοχής, αναφέρεται το όνομα της συνοικίας. Τη συνοικία αυτήν τη συναντήσαμε σε αρκετές συμβολαιογραφικές πράξεις του τέλους της Τουρκοκρατίας.