Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Εβλιγιάς\{ width=

Εβλιγιάς

Εβλιγιάς, ο (στον Εβλιγιά)
Λόφος στα νότια της πόλης, ένα φυσικό μπαλκόνι με καταπληκτική θέα προς το Ρέθυμνο [βλ. περισσότερα στο ίδιο λήμμα των χρόνων της Τουρκοκρατίας και στο λήμμα Άγιος Ιωάννης (εκκλησία- συνοικία) των χρόνων της Βενετοκρατίας].