Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Μπαρά το Ρυάκι\{ width=

Μπαρά το Ρυάκι

Μπαρά το Ρυάκι (παρά τη θέση Σβίγα)
Το προσδιοριστικό του ρυακιού όνομα «Μπαράς» αναφέρεται σε παλαιό πάροικο του ρυακιού, με το οικογ. όνομα «Μπαραδάκης» και συντομ. «Μπαράς», από τουρκ., θεωρώ, para= το χρήμα, το νόμισμα (πβ. νεοελλ. παράς, ο). Οπότε, το αρχικό δίψηφο [μπ] του οικογ. θα πρέπει να το αποδώσουμε στη συνένωση του τελικού [ν] του άρθρου με το αρχικό ψιλό [π] και τη δημιουργία του φθόγγου [b], κατά τον πετεινό (το bετεινό), τον τόπο (το dόπο), τον κόσμο (το gόσμο), τον παρά (το bαρά). Εδώ, υπήρχε και το ελαιοτριβείο του Μπαρά (σχετικά με τη θέση του ρυακιού, βλ. στο τοπων. Σβίγα των Περιβολίων).