Τοπωνυμικό
Μενού πλοήγησης
Άγιος Ιωάννης\{ width=

Άγιος Ιωάννης

Άγιος Ιωάννης, ο (στον Αϊ- Γιάννη) (εκκλησία)
Στο πλήθος των εκκλησιών των αφιερωμένων στον Αϊ- Γιάννη, στους νοταρίους υπάρχει μία και μοναδική αναφορά στον «Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή» (Καλλέργης, πρ. 187), που θα αφορούσε, πιθανόν, και σε συνοικία, έστω απομονωμένη από την πολιτεία, για να συντάσσει σε αυτήν νοταριακή πράξη. Θα μπορούσαμε- όχι, πάντως, χωρίς δυσκολίες- την εκκλησία- συνοικία αυτήν να την ταυτίσουμε με τον σημερινό Αϊ- Γιάννη στον Εβλιγιά (Αποτομή, 29/8). Εδώ είχε στρατοπεδεύσει ο τουρκικός στρατός που πολιορκούσε την πόλη του Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με μαρτυρία του Π. Βλαστού, που σημειώνει στην περιοχή της πηγής του Αγίου Ιωάννη «ναΐδιο (sic) επ’ ονόματι τού Αγίου Ιωάννου τού Βαπτιστού, βυζαντινής εποχής»,  αλλά και εικόνα τού «βαπτιζομένου Ιησού», που υπήρχε μέσα στο «σκεπασμένον άνωθεν διά κυκλοειδούς θόλου (κουμπέ)» φρέαρ, της πηγής του αγίου Ιωάννου, επιβεβαιώνεται ότι ο εκεί ναός ήταν αφιερωμένος στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, γιατί συνηθίζεται σε πηγές, όπως εδώ, και αναβρυτήρια (ο χαρακτηρισμός ανήκει στον Βλαστό) να εικονίζεται η βάπτιση τού Ιησού. Άρα, με την επανοικοδόμησή του ο εν λόγω ναός τού αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, της Βενετοκρατίας, φαίνεται να αλλάζει λατρεία και να αφιερώνεται πλέον στην «Αποτομή τής τιμίας Κεφαλής τού Ιωάννου τού Προδρόμου» (29/8), όπως εορτάζει στις μέρες μας, παρότι και αυτόν τον νέο ναό, ο Π. Βλαστός τον σημειώνει ως αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή.